torstai 13. heinäkuuta 2023

Viivasta tilaan

 

Video:RINK, Emma Fält& Iida Valkonen yhteistyössä NoU-ringette SM, 
Kim Saarinen & Andrea Mancianti


Viivasta tilaan 

Kuntsin modernin taiteen museo

Vaasa

 9.9.2023–14.4.2024

 

Leo Ackley | Jouni Airaksinen | Gösta Armfelt | Juhana Blomstedt | Sebastian Craig & Barry Sykes | Jacob Dahlgren| Emma Fält & Iida Valkonen | Kristján Guðmundsson | Katriina Haikala | Jussi Heikkilä | Hannaleena Heiska | IC-98 | Tiina Kivinen | Silja Rantanen | Tuomo Rosenlund | Stiina Saaristo | Eeva Tiisala | Markus Tuormaa  

 

Miten taiteilijat työstävät viivaa, mihin sen muoto asettuu yksinkertaisena lyijykynä- ja hiilipiirustuksena tai tilallisena installaationa. Viivan variaatioihin voi tutustua Kuntsin modernin taiteen museossa esillä olevassa ryhmänäyttelyssä. Sekä suomalaiset että kansainväliset nykytaiteilijat – 18 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää – esittäytyvät viiva osana taiteellista työskentelyään.  


Vaasan kaupungin museot - Viivasta tilaan


perjantai 10. kesäkuuta 2022

COMING SOON // AJANKOHTAISTA

 


Iida Valkonen & Emma Fält


Iida Valkonen & Emma Fält, 2022, Still-kuva mediainstallaatiosta. Kuva: Kim Saarinen


Ars Libera – Dialogi 

9.10.2022-8.1.2023


lauantai 5. syyskuuta 2020

GALLERIA G 9.9.– 4.10.2020


 

Iida Valkonen, Yksityiskohta teoksesta Polku, 2020, monotypia
Outi Koivisto, 
Yksityiskohta installaatiosta Kuulla-kuulua-kuunnella, 2019-2020, puupiirros, frottage, lyijykynä

GALLERIA GOUTI KOIVISTO & IIDA VALKONEN

JÄLKI

9.9.– 4.10.2020

 

Outi Koiviston ja Iida Valkosen näyttelyn keskiössä on taiteilijoita yhdistävä kiinnostus piirtämisen ja painamisen prosessia, sen jättämiä jälkiä kohtaan sekä niiden yhdistäminen tilallisiin ratkaisuihin. Jäljen voi nähdä, kuulla ja tuntea piirtimen liikehdintänä vasten pintaa: raapaisuina, syviä uria jälkeensä jättävinä vetoina, rauhallisena pyörteilynä ja hiljaisena virtana. 

Outi Koivisto työskentelee eri piirtämisen, painetun taiteen ja kirjoituksen menetelmin keskittyen paikan, tilan ja kielen teemoihin.  Piirretyt teokset on toteutettu  erilaisin viivan piirtämisen sekä hierrettyjen jälkien avulla ja piirrosviiva voi myös yhdistyä kirjoitettuihin teksteihin. Niin piirretyissä kuin kirjoitetuissa teoksessa hän on yleensä lähestynyt kieltä äidinkielensä suomen sanojen etymologian kautta. Etymologisessa sanan tutkimuksessa sanan alkuperäinen merkitys kuvaa sitä mitä sana on tavalla, jota ei ole tullut ajatelleeksi. Sanat omaksutaan eläessä, niitä käyttää opitulla tavalla eikä niiden merkitystä tule usein pohtineeksi. Esimerkiksi installaation Kuulla-kuulua-kuunnella lähtökohtana on ollut kuulla-sana. Installaation hierretyt jäljet on kerätty Helsingistä ja Iistä, taiteilijan nykyisestä ja lapsuuden kotikunnasta sekä matkoilta Venäjälle ja Viroon vuonna 2019.

Iida Valkonen on työskennellyt useita vuosia piirtämisen parissa, hänen teoksensa käsittelevät ympäristöön, havaintoon ja piirtämisen prosessiin liittyviä teemoja. Ympäristön voi nähdä pienenä tai suurena kokonaisuutena joka on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa, toisinaan liikehdintä voi olla myös hyvin hidasta ja vaikeasti havaittavaa. Havainto on puolestaan useiden yksittäisten havaintojen ja aistimusten summa. Valkonen käsittelee teoksissaan havaintoa hajottamisen ja uudelleen järjestämisen kautta. Piirtäjänä Valkosen kiinnostus kohdistuu ennen kaikkea piirtämisen fyysisyyteen eri mittakaavoissa, niin pieni kuin suuri ele voi piirtämisen kautta tulla hyvin fyysiseksi.

 

Työskentelyä ovat tukeneet

Banner